سنگ‌هاي کليه چگونه ايجاد مي‌شوند؟

سنگ‌هاي کليه از مواد متنوعي تشکيل شده‌اند. کلسيم، فسفر، اگزالات، اسيد اوريک و…، در ساختمان انواع سنگ‌هاي کليه وجود دارند. جالب اين است که اسيد اوريک يکي از مهم‌ترين عوامل ساخته شدن سنگ‌هاست. دفع اسيد اوريک اضافي در ادرار مي‌تواند آن‌قدر زياد باشد که به حد اشباع برسد و دفع بلور ايجاد کند. به اين ترتيب رسوب اين بلورها باعث ايجاد سنگ‌هاي کليه از جنس اسيد اوريک مي‌شود. بلورهاي اسيد اوريک مي‌توانند به عنوان هسته مرکزي، باعث رسوب کردن املاح ديگر مثل املاح کلسيم و اگزالات شده، انواع سنگ‌هاي کليه ايجاد شوند.

دفع زياد از حد موادي که گفته شد، فقط يکي از عوامل موثر بر ايجاد سنگ است. غليظ شدن ادرار شايد مهم‌ترين عامل ايجاد سنگ باشد. نوشيدن کم مايعات بخصوص در ساعات شبانگاهي، کم نوشيدن آب و ساير مايعات در ساعات گرم تابستان بويژه اگر فرد مجبور به فعاليت در گرما باشد از عوامل کم شدن ادرار و غليظ‌شدن آن هستند.

يکي از عواملي که مانع رسوب مواد در کليه مي‌شود، ورزش‌هايي همچون دويدن، دوچرخه‌سواري و بخصوص کوهنوردي است که با ايجاد تلاطم در ادرار مانع ايستايي و ايجاد رسوب و تشکيل کريستال‌هاي سنگ مي‌شود. يکي ديگر از عوامل مستعد کننده ايجاد سنگ‌هاي ادراري، خوردن نمک است. زياد شدن دفع سديم در ادرار مستعدکننده ايجاد سنگ است.

در مجموع آنچه بايد به آن تاکيد کنيم اين است که برخلاف تصور براي پيشگيري از سنگ‌هاي کليه نبايد لبنيات را کم کرد و به جاي آن بايد از خوردن نمک و چربي پرهيز کرد و با نوشيدن مايعات و ورزش منظم از تشکيل سنگ ممانعت کنيم.