اندازه یک کلیه سالم که در خانم‌ها و آقایان متفاوت است، چقدر باید باشد؟
طول کلیه در خانم‌ها بین ۹۵ تا ۱۱۰ میلی متر و در آقایان ۱۰۵ تا ۱۲۰ میلی‌متر است. اگر اندازه کلیه کمتر از این مقدار باشد یا اختلاف سایز بین کلیه‌ها بیش از ده میلی‌متر باشد، این نشان‌دهنده کوچک شدن کلیه است.IMG 20190112 161045 499 300x225 -