آیا سرطان مثانه کشنده است؟

هیچ کس دلایل قطعی بروز سرطان مثانه را نمی داند لکن روشن است که این سرطان مسری نیست و هیچکس نمی تواند از فردی دیگر سرطان بگیرد.

افرادی که مبتلا به سرطان مثانه می شوند ، به احتمال زیاد کسانی هستند که نسبت به دیگران بیش تر در معرض عوامل خطرزا قرار دارند . عامل خطرزا ، چیزی است که احتمال ابتلای فرد به بیماری را افزایش می دهد.

123 آیا سرطان مثانه کشنده است

با این حال ، بیش تر کسانی که در معرض عوامل خطرزای شناخته شده قرار دارند، به سرطان مثانه مبتلا نمی شوند و بسیاری از افرادی که به این سرطان مبتلا می شوند در معرض هیچ یک از این عوامل قرار ندارند . پزشکان به ندرت می توانند دلیل ابتلای یک فربد و عدم ابتلای دیگری به سرطان را توضیح دهند.

بررسی ها نشان می دهد که موارد زیر می تواند به عنوان عوامل خطرزای سرطان مثانه مطرح شود :

عوامل  ابتلا به سرطان مثانه

  1. سن

احتمال اتبتلا به سرطان مثانه ، با افزایش سن بیشتر می شود . افراد زیر ۴۰ سال به ندرت به این بیماری مبتلا می شوند .

  1. دخانیات

استعمال دخانیات یک عامل خطرزای بسیار مهم و خطرناک است. سیگاری ها ، دو یا سه برابر غیر سیگاری ها به سرطان مثانه مبتلا می شوند. کسانی که پیپ یا سیگار برگ می کشند نیز بیش تر در معرض خطر ابتلا به سرطان مثانه قرار دارند.

  1. شغل

برخی از کارگران به دلیل مواد سرطان زا ( کارسینوژن ها ) موجود در محل کار خود بیش تر در معرض خطر قرار دارند . آرایشگران ، ماشین کاران ، کارگران صنایع فلزی ، کسانی که در چاپخانه ها شاغلند ، نقاشان ، کارگران منسوجات و رانندگان کامیون نیز در معرض خطر قرار دارند.

  1. عفونت ها

ابتلا به برخی انگل ها احتمال ابتلا به سرطان مثانه را افزایش می دهد. این انگل ها در مناطق حاره شیوع دارند.

  1. درمان با سایکوفوسفاماید یا آرسنیک

این داروها که در درمان سرطان و برخی بیماری های دیگر استفاده می شود خطر ابتلا به سرطان مثانه را افزایش می دهند.

  1. نژاد

سفید پوستان دو برابر سیاهپوستان و اسپانیایی تبارها به سرطان مثانه مبتلا می شوند . کم ترین میزان ابتلا به سرطان در میان نژاد آسیایی دیده می شود.

  1. جنسیت

احتمال ابتلای مردان به سرطان مثانه دو یا سه برابر زنان است.

  1. سابقه خانوادگی

احتمال ابتلا به سرطان مثانه در کسانی که یک یا چند نفر از اعضای خانواده شان به سرطان مثانه مبتلا هستند بیش تز از سایرین می باشد . پژوهشگران در حال بررسی تغییرات در برخی ژن های خاص هستند که ممکن است خطر ابتلا به سرطان مثانه را افزایش دهد.